Hoe maak je op een goede manier ruzie?

Conflicten kun je oplossen met bemiddeling.

Ruzies zijn onvermijdelijk en komen in elke relatie voor, Ruzie maken kan goed zijn voor je relatie. Het zorgt ervoor dat problemen worden uitgesproken en na een ruzie kan je anders over bepaalde zaken denken. Maar het is wel belangrijk dat je op een goede manier ruzie maakt zodat je de verbinding met elkaar niet kwijt raakt en je samen de ruzie kunt oplossen.

Als het niet lukt om op een goede manier ruzie te maken dan zie je dat partners vaak in dezelfde discussie blijven hangen. De een maakt een verwijt, de ander schiet in de verdediging en dit kan zich eindeloos blijven herhalen. Uiteindelijk ben je na zo'n ruzie geen stap verder gekomen en is de kans groot dat je lijnrecht tegenover elkaar komt te staan.

Als het partners wel lukt om op een goede manier ruzie te maken zal dit de relatie versterken in plaats van beschadigen. Je zult meer vertrouwen krijgen in elkaar omdat je weet dat een ruzie niet het einde van je relatie hoeft te zijn. Het wordt dan ook makkelijker om problemen eerder bespreekbaar maken.

Maar hoe maak je nu op een goede manier ruzie? Hieronder een aantal tips:

1. Communiceer openlijk
Het is belangrijk om openlijk te communiceren met je partner over wat je dwars zit. Wees eerlijk over je gevoelens en zorgen. De een luistert oprecht naar wat de ander te zeggen heeft en in plaats van in de verdediging te gaan is het beter om vragen te gaan stellen. Je partner zal zich dan gehoord voelen. Natuurlijk moet de ander ook zijn verhaal kunnen doen en dan zijn de rollen omgekeerd.

2. Wees respectvol
Het is belangrijk om respectvol te blijven, zelfs als je het niet eens bent met elkaar. Vermijd beledigende taal, persoonlijke aanvallen en laat elkaar uitpraten.

3. Zoek naar compromissen
Probeer samen tot een compromis te komen waar jullie beiden mee kunnen leven. Dit kan betekenen dat jullie allebei iets moeten opgeven om tot een oplossing te komen. Realiseer je dat het "winnen" van een ruzie niet het doel is maar met elkaar in verbinding blijven wel.

4. Geef elkaar ruimte
Soms is het beter om even afstand te nemen van elkaar als de emoties te hoog oplopen. Als dit gebeurt is het vaak niet mogelijk om een goed gesprek te hebben. Geef elkaar de ruimte om af te koelen voordat jullie verder gaan praten. Het is belangrijk om wel terug te komen op de ruzie. Dus als je weg loopt van een ruzie, kom er dan in de avond of de volgende dag weer op terug.

5. Zoek hulp indien nodig
Als jullie er samen niet uitkomen, zoek dan hulp bij een professional. Een relatietherapeut kan jullie helpen om problemen op te lossen en de communicatie te verbeteren.